Nogle af Netesminde’s hunde
tager en slapper

På undersiderne kan ses noget om samtlige hunde.